Bản tin trường

Bảng vàng danh dự » HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ
Đặng Nhật Linh - Lớp 10I1
Giải Khuyến khích lĩnh vực Xã hội - Hành vi Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Thái Hà Minh Nguyệt - Lớp 10I1
Giải Khuyến khích lĩnh vực Xã hội - Hành vi Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Lục Phạm Quỳnh Nhi - Lớp 11I2
Giải Ba lĩnh vực Xã hội - Hành vi Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Nguyễn Tiến Hưng - Lớp 11A
Giải Ba toàn cuộc - Nhì lĩnh vực Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Lê Khắc Hoàn Vũ - Lớp 11I2
Giải Ba toàn cuộc - Nhì lĩnh vực Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Phan Anh Kiệt - Lớp 9A1
Giải Ba toàn cuộc - Nhì lĩnh vực Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Trần Ngọc Cương - Lớp 9A1
Giải Ba toàn cuộc - Nhì lĩnh vực Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Trần Mỹ Long Giang - Lớp 9A1
Giải Ba toàn cuộc - Nhì lĩnh vực Cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2013 - 2014

Trần Phúc Duy - Lớp 10I1
Giải Nhất Powerpoint cấp Thành phố Cuộc thi Tin học văn phòng Quốc tế (MOS) năm học 2013-2014

Trương Minh Bảo Phúc - Lớp 10I2
Giải Nhì nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2012 - 2013

1 2  
 
 
?>