Bản tin trường

Bảng vàng danh dự » HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLYMPIC
Nguyễn Phương Hoàng Yến - Lớp 11I1
Huy chương Đồng môn Tiếng Anh lớp 11 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Vũ Khả Hân - Lớp 11I2
Huy chương Vàng môn Tiếng Anh lớp 11 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Phan Mai Khanh - Lớp 11I2
Huy chương Vàng môn Tiếng Anh lớp 11 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Trương Minh Tường - Lớp 10I3
Huy chương Đồng môn Tiếng Anh lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Vũ Phạm Phi Khanh - Lớp 10I2
Huy chương Bạc môn Tiếng Anh lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Hàn Nguyễn Thanh Giang - Lớp 10I3
Huy chương Bạc môn Tiếng Anh lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Vũ Minh Nhật - Lớp 10I2
Huy chương Đồng môn Địa lý lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Phạm Lê Hoàng Oanh - Lớp 10I3
Huy chương Đồng môn Địa lý lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Lê Đan Châu - Lớp 10I3
Huy chương Đồng môn Văn lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

Nguyễn Thiên An - Lớp 10I3
Huy chương Đồng môn Văn lớp 10 kỳ thi Olympic năm học 2014-2015.

1 2 3 4  
 
 
?>