Bản tin trường

Bảng vàng danh dự » HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Ngô Duy Khang - Lớp 9A2
Giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIX (Thành đoàn Quốc gia)

Nguyễn Khánh Linh - Lớp 11A
Giải Nhất Thuyết trình tiếng Anh (Quỹ hỗ trợ cộng đồng)

Hoàng Tùng Lâm - Lớp 10I1
Giải Ba Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Công HHTN Quỳnh Anh - Lớp 10I1
Giải Ba Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Lý Gia Phong - Lớp 10I1
Giải Ba Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Trần Lê Bảo Vy - Lớp 9A4
Giải Nhì Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Nguyễn Thị Thùy Minh - Lớp 9A1
Giải Nhì Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Nguyễn Kim Ngân - Lớp 9A1
Giải Nhì Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Phan Mai Khanh - Lớp 10I1
Giải Nhì Nghiên cứu khoa học và Kỹ thuật cấp thành phố.

Hoàng Viết Khôi - Lớp 9A2
Giải Khuyến khích Cuộc thi Tin học Văn phòng Quốc tế (MOS) cấp thành phố.

1 2 3 4 5 6  ...   
 
 
?>