Bản tin trường

Nhà trường » TẦM NHÌN
.

Trở thành ngôi trường hàng đầu tại Việt Nam có thể hội nhập quốc tế thông qua việc đào tạo ra những công dân có năng lực cạnh tranh toàn cầu vớitầm nhìn, khả năng lãnh đạo và tinh thần phục vụ.
 
 
?>