Bản tin trường

Cơ sở vật chất » PHÒNG BỘ MÔN
Tất cả các phòng học tại trường Đinh Thiện Lý đều được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại như: máy vi tính kết nối internet, máy chiếu, hệ thống âm thanh…. do giáo viên quản lý và sử dụng. Các phòng học này được thầy và trò trang trí theo đặc thù môn học. Khi học sinh bước vào phòng thầy để bắt đầu tiết học mới, cũng chính là lúc các em thực sự bước vào thế giới sinh động với những kiến thức của môn học đó.   
   
   


 
 
?>