Bản tin trường

Nhà trường » QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Tháng 9/2006: Bắt đầu công tác trù bị thành lập trường dưới sự chỉ đạo của Bà Ding Ya Wen – Cán bộ quản lý, chuyên gia giáo dục đến từ Đài Loan.
Năm 2007: Khởi công xây dựng trường và tiến hành đào tạo đội ngũ giáo viên nòng cốt.
Tháng 8/2008: Khai giảng khóa đầu tiên với 02 khối lớp 6 và 10, tổng cộng 220 học sinh.
Tháng 9/2010: Trở thành trường đầu tiên của Việt Nam được Microsoft công nhận “Trường học sáng tạo”.
Năm học 2010-2011: Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Năm học 2011-2012: Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Năm học 2012-2013: Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Năm học 2013-2014: Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Năm học 2014-2015: Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 
 
?>