Bản tin trường

Học sinh » HỌC BỔNG
Học bổng hiếu học Lawrence S.Ting:
Học bổng hiếu học Lawrence S.Ting được xét cấp cho học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập. Học sinh được cấp học bổng sẽ được miễn toàn bộ học phí và tài trợ toàn bộ sinh hoạt phí cho một cấp học tại trường Đinh Thiện Lý nếu luôn giữ được thành tích học tập tốt.

Học bổng khuyến học Lawrence s.Ting:
Học bổng khuyến học Lawrence S.Ting là phần thưởng danh dự dành cho các em học sinh giỏi, đang học tập tại trường Đinh Thiện Lý. Học bổng khuyến học được cấp theo từng học kỳ, dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Học sinh nhận học bổng thông qua hình thức được giảm học phí phải đóng trong học kỳ được cấp học bổng.

 

 
 
?>