Bản tin trường

Cơ sở vật chất » HỘI TRƯỜNG
Hội trường được thiết kế với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế. Với sức chứa 400 người, đây là nơi lý tưởng để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hòa nhạc và biểu diễn lễ hội

1. Hội trường2. Phòng điều khiển
 
 
?>