Bản tin trường

Nhà trường » GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1.    Vượt trội.
    Có kiến thức và kỹ năng liên môn, ứng dụng hiệu quả công nghệ trong việc truy cập thông tin, hoàn thành các dự án và đưa ra các quyết định thông tuệ.
    Tự định hướng, đổi mới và sáng tạo trong học tập
    Có niềm đam mê học tập suốt đời

2.    Tôn Trọng
    Tôn trọng bản thân.
    Yêu thương, đồng cảm và tôn trọng nhu cầu, cảm xúc của người khác.
    Trân trọng tài sản và môi trường.

3.    Trung Thực
    Hành xử chính trực và trung thực.
    Nhìn nhận công bằng về giá trị của cá nhân, tập thể và cộng đồng.
    Trung thực trong mọi việc, bao gồm cả trong học tập và thi cử.   

4.    Trách nhiệm
    Luôn dám làm dám chịu
    Có thái độ tích cực.
    Ứng xử  theo chuẩn mực

5.    Cân bằng
    Hướng đến sự cân bằng về tinh thần và cảm xúc.
    Hướng đến sự cân bằng về xã hội và trí tuệ.
    Hướng đến sự cân bằng về thẩm mỹ và thể chất.

6.    Phục vụ
  Cam kết phục vụ và hành động nhằm đem đến sự đổi thay tích cực cho cuộc sống của những người xung quanh và cho môi trường.
  Đóng góp thời gian, năng lượng và tài năng để cải thiện chất lượng cuộc sống trong trường học, cộng đồng, quốc gia và thế giới.
  Tìm hiểu, khám phá các khái niệm, ý tưởng, và các vấn đề mang tính địa phương và toàn cầu.

 
 
?>