Bản tin trường

Bản tin trong trường » Hình ảnh và Video
LSTSer biểu diễn hợp xướng tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Lawrence S.Ting
Sáng ngày 26/9 Đội hợp xướng trường Đinh Thiện Lý đã biểu diễn 2 tiết mục “ Will there really be a Morning" và " Trống cơm" tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Lawrence S.Ting

 
 
?>