Bản tin trường

Bản tin trong trường » TUYỂN DỤNG
Trường Đinh Thiện Lý tuyển dụng Phó hiệu trưởng
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo và đồng thời chuẩn bị cho sự ra đời của phân hiệu mới, chúng tôi cần tuyển vị trí Phó hiệu trưởng với các yêu cầu sau:


Tuyển dụng Giáo viên Âm nhạc
Nhận hồ sơ từ ngày 17/5/2017

Trường Đinh Thiện Lý tuyển dụng Cán bộ quản lý
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, quy mô của nhà trường sẽ mở rộng vào năm 2018. Đồng thời chuẩn bị cho sự ra đời của phân hiệu mới, chúng tôi cần tuyển CÁN BỘ QUẢN LÝ với các yêu cầu sau:

Tuyển dụng Trưởng Phòng Công Tác Học Sinh
Nhận hồ sơ từ ngày 01/03/2017


Tuyển dụng Giáo viên Công nghệ thông tin
Nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2016

Tuyển dụng Giáo viên Công nghệ
Nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2016

Tuyển dụng Nhân viên Bảo trì
Nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2016

Tuyển dụng Nhân viên Văn phòng
Nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2016

 
 
?>