Bản tin trường

Hoạt động học sinh » Tư vấn du học
Tư vấn du học Canada
Nhằm giúp học sinh khối THPT có nguyện vọng du học hiểu thêm về hệ thống giáo dục Canada, trường Đinh Thiện Lý đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM tổ chức tư vấn du học Canada vào chiều 11/09/2015.

 
 
?>