Bản tin trường

Hoạt động học sinh » Ngoại khóa - Câu lạc bộ
Thông báo từ Ban Sự kiện trường năm học 2015-2016
Nhằm giáo dục cho học sinh có tinh thần phục vụ cao, tôn trọng, trung thực và trách nhiệm, tạo môi trường cho học sinh rèn luyện và khám phá năng lực bản thân, Ban sự kiện trường thông báo chính thức tuyển thành viên

 
 
?>