Bản tin trường

Hoạt động học sinh » Tin tức sự kiện

Tập huấn Ban cán sự lớp năm học 2017-2018

Chiều ngày 18/8/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức buổi tập huấn Ban cán sự các khối lớp năm học 2017-2018.
Tập huấn Ban cán sự lớp là hoạt động thường niên đầu năm học tại trường Đinh Thiện Lý. Các thành viên Ban cán sự lớp là những học sinh tiêu biểu được lớp bình chọn. Các em sẽ đảm nhận những mảng công tác riêng biệt trong vai trò cán sự.

Buổi tập huấn đã trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua việc trải nghiệm công việc cán sự, học sinh được bồi dưỡng và phát triển năng lực tổ chức, giải quyết vấn đề và khả năng lãnh đạo - đây chính là những kỹ năng mềm cần thiết của thế hệ công dân thế kỷ 21. 
Cô Hiệu trưởng Hoàng Thị Diễm Trang phát biểu tại buổi tập huấn

 Ban cán sự các khối lớp THCS và THPT tham gia tập huấn

Các tin khác

 
 
?>