Bản tin trường

Hoạt động học sinh
“Trải nghiệm thật nhiều - Học thật vui” với khóa hè 2017 tại Trường Đinh Thiện Lý
Chương trình mùa hè 2017 tại Trường Đinh Thiện Lý hứa hẹn sẽ mang đến hứng khởi đặc biệt dành cho học sinh.

Vui học hè 2016 tại trường Đinh Thiện Lý
Thông tin về khóa học hè 2016 tại trường Đinh Thiện Lý

Nội san Vững bước số 4
Nội san Vững bước chủ đề Biết ơn

Nội san Vững bước số 3
Nội san Vững bước chủ đề Tôn trọng

Bảng vàng danh dự
Nguyễn Quyền Chương - Lớp 12I1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.
Trương Vân Ngọc - Lớp 12I2, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.
Nguyễn Quý Hoàng - Lớp 12I1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.
Vũ Minh Nhật - Lớp 11I2, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.
Nguyễn Chí Lâm - Lớp 11I2, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.
Lê Đan Châu - Lớp 11I1, năm học 2015 - 2016
Học bổng khuyến học Lawrence S. Ting học kì 2 năm học 2015 – 2016.
 
 
?>