Bộ luật

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
38/2005/QH11 14/06/2005

Luật giáo dục 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn