Báo cáo công khai năm học 2009 - 2010

09.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 809.10 cong khai giao duc 8

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn