Dự án "16 tôi kể"

Dự án “16 tôi kể” - dự án liên môn Văn-Tin của học sinh khối 10 trường Đinh Thiện Lý - diễn ra từ ngày 02/10/2017 đến 24/11/2017.

Khi tham gia vào dự án, học sinh khối 10 được trải nghiệm toàn bộ quá trình tạo ra một cuốn sách, từ khâu sáng tác tới khâu thiết kế, in ấn và quảng bá cho sản phẩm để biết trân trọng hơn những giá trị tinh thần lẫn vật chất của một sản phẩm sách.

Sản phẩm dự án "16 tôi kể" do học sinh khối 10 thực hiện:

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

12.12.2017 16 toi ke 15

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn