Dự án "Đại khủng hoảng"

Dự án “Đại Khủng Hoảng” là dự án học tập liên môn Giáo Dục Công Dân và Lịch sử dành cho học sinh khối 11 trường Đinh Thiện Lý năm học 2016-2017.

Tham gia dự án, học sinh đóng vai nhà nghiên cứu các quy luật kinh tế, cùng vai trò nhà xuất bản để tạo ra các cuốn cẩm nang kinh tế nhằm đưa ra những giải pháp giúp người nông dân Việt Nam tránh lặp lại điệp khúc “được mùa mất giá”, góp phần ngăn ngừa tái diễn cuộc khủng hoảng trên lĩnh vực nông nghiệp (cụ thể là các mặt hàng rau-củ-quả).

Sản phẩm cẩm nang kinh tế do học sinh khối 11 thực hiện

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

13.12.2017 Du an Dai khung hoang 12

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn