Sản phẩm Dự án làm phim LSTS năm học 2014-2015 - Phần 1
Những nội dung mang tính chất Giáo dục: Tôn trọng người khác, giữ chữ tín, xây dựng tình bạn trong sáng,… là những giá trị nhân văn được đề cập trong Dự án làm phim năm học 2014-2015.
 
NHÓM LANCAN PRODUCTION - LỚP 8A6
GIẢI NHẤT 
Nhóm đồng thời cũng đạt thêm giải Biên tập phim xuất sắc nhất.

NHÓM ĐỂ MỐT TÍNH - LỚP 8A5
GIẢI NHÌ

Trong phim bạn Hoàng Nguyễn Minh Anh nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

 

NHÓM THE MOO PHIM - LỚP 8A4
GIẢI NHÌ

NHÓM TH3 SANDALS - LỚP 8A4
GIẢI BA

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn