LSTS

Address: Lô P1, Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Back

LAWRENCE S. TING SCHOOL

80 Nguyen Duc Canh Street, Tan Phong Ward

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84) 28 5411-0040 ; Fax: (+84) 28 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn