Icon
Phục vụ
Icon
Vượt trội
Icon
Tôn Trọng
Icon
Trung Thực
Icon
Trách nhiệm
Icon
Cân bằng

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn