Chuyên đề Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Ngày 12/11/2015, chuyên đề Kỹ năng thuyết trình hiệu quả đã được tổ chức với sự tham gia của 45 giáo viên cơ hữu trường Đinh Thiện Lý.

Thông qua chuyên đề, các giáo viên đã nắm được trình tự và kỹ thuật xây dựng nội dung bài thuyết trình, trang bị được các kỹ năng thuyết trình trong giờ trình diễn và biết cách ứng dụng các kỹ thuật bổ trợ như hình ảnh, âm thanh, biểu đồ, video,…trong bài trình chiếu một cách hiệu quả

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn