Học sinh

LSTSer đạt nhiều học bổng khủng của các trường ĐH danh tiếng
Học giỏi tài năng, rất nhiều LSTSer năm học 2014 - 2015 đã nhận được học bổng “khủng” của các trường đại học danh tiếng…

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn