Học sinh

Tư vấn du học Canada - Úc
Chiều ngày 05/01/2018, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức buổi tư vấn du học Canada - Úc dành cho học sinh từ khối 9…
Triển lãm sản phẩm CLB, sản phẩm học tập và nghiên cứu khoa học
Chiều ngày 28/12/2017, tại trường Đinh Thiện Lý đã diễn ra buổi triển lãm sản phẩm CLB, sản phẩm học tập và nghiên cứu khoa…
Tuần lễ học tập trải nghiệm của học sinh Đinh Thiện Lý năm học 2017-2018
Từ ngày 21/12 đến 23/12/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm dành cho học sinh khối 8 đến…
Chuyên đề hướng nghiệp ngành “Kiến trúc và thiết kế”
Chiều ngày 01/12/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chuyên đề hướng nghiệp ngành “Kiến trúc và thiết kế” dành cho học sinh khối…
Học sinh Đinh Thiện Lý với hoạt động học tập trải nghiệm tại Bình Dương và Đồng Nai
Ngày 25/11/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm dành cho học sinh khối 7 tại Khu công nghiệp…
Chuyên đề tâm lý “Body shaming”
Chiều ngày 24/11/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chuyên đề tâm lý với chủ đề “Body shaming” dành cho học sinh khối THPT.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn