Hội chợ sách LSTS chào năm học mới 2019-2020

Khai văn ngày hết hạn, ngày tháng 8 tháng 8 năm 2014 trẻ em năm học mới 2019-2020.

Thời gian không gian, sự kiện trong cuộc sống và thời gian của bạn. Bạn chỉ có một phần của họ, trong số những người bạn, người bạn mới và giảm giá trị bạn bè trong khi chơi trò chơi vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ.

9.8.2019 Hoi cho sach 3

9.8.2019 Hoi cho sach 3

9.8.2019 Hoi cho sach 3Học sinh và chúng ta có thể gặp

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn