03-07/12: Kiểm tra học kỳ 1 các môn tại lớp

From 03/12/18 15:38 until 07/12/18 17:38
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Categories: Kiểm tra - thi cử
Hits: 456

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn