26,27/2: Kiểm tra tập trung giữa học kỳ 2

From 26/02/19 16:06 until 27/02/19 18:06
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Categories: Kiểm tra - thi cử
Hits: 369

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn