18,19/4: Kiểm tra tập trung

From 18/04/19 16:17 until 19/04/19 18:17
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Categories: Kiểm tra - thi cử
Hits: 493

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn