05 - 09/8: Hội sách LSTS chào năm học mới

From 05/08/19 07:20 until 09/08/19 16:20
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 92

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn