09/8: Chuyên đề chuyển cấp khối 10

From 09/08/19 15:00 until 09/08/19 16:20
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 109

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn