Trường Đinh Thiện Lý

Address: Trần Văn Trà, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam
Trường Đinh Thiện Lý

Back

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn