Triển khai Chương trình Phòng chống thiếu máu dinh dưỡng cho nữ sinh THPT

Thực hiện Chương trình phòng chống thiếu máu dinh dưỡng (PC TMDD) học sinh THPT năm học 2014 – 2015 của Trung tâm Dinh dưỡng thành phố, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh về PC TMDD vào sáng thứ 2 ngày 15 tháng 9 năm 2014.

Thông qua công tác truyền thông, học sinh đã có hiểu biết về tác hại của bệnh thiếu máu thiếu sắt, nâng cao ý thức phòng chống bệnh và tích cực thực hiện uống bổ sung viên sắt. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai cho học sinh nữ khối THPTlàm phiếu trắc nghiệm nhằm trang bị cho các em nhiều kiến thức sâu hơn về bệnh thiếu máu dinh dưỡng.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn