Trường Đinh Thiện Lý diễn tập phòng cháy chữa cháy năm học 2018-2019

Chiều ngày 7/12/2018, trường Đinh Thiện Lý phối hợp với phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 7 đã tổ chức diễn tập phương án thoát nạn cho toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

Với tình huống cháy giả định do chập điện tại một địa điểm nhất định, sau khi có hiệu lệnh báo động, toàn bộ giáo viên nhân viên và học sinh ở 37 lớp học đã nghiêm túc di chuyển khẩn cấp đến nơi tập kết an toàn. Việc di chuyển, điểm danh và báo cáo sỹ số lên Ban Chỉ đạo PCCC nhà trường được thực hiện theo đúng nguyên tắc và thời gian đề ra.

Hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy được trường Đinh Thiện Lý tổ chức định kỳ giúp giáo viên, nhân viên và học sinh tăng cường khả năng ứng phó và nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ.

7.12.2018 PCCC 5

7.12.2018 PCCC 5

7.12.2018 PCCC 5

Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh Đinh Thiện Lý nhanh chóng di chuyển khi có chuông báo cháy

7.12.2018 PCCC 5

7.12.2018 PCCC 5

Tập kết ở khu vực an toàn

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn