Chuyên đề “Hỗ trợ chuyển cấp”

Chuyên đề tham vấn học đường “Hỗ trợ chuyển cấp” được tổ chức nhằm định hướng để học sinh khối 6 và khối 10 trường Đinh Thiện Lý có một khởi đầu tự tin cho năm học mới.

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 6/8 (khối 6) và ngày 9/8 (khối 10)

Địa điểm: Hội trường

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn