Chuyên đề hướng nghiệp “Giáo dục khai phóng, khoa học và kĩ thuật”

Trường Đinh Thiện Lý phối hợp với Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức chuyên đề hướng nghiệp “Giáo dục khai phóng, khoa học và kĩ thuật” dành cho học sinh khối 11 và 12.

Tham gia buổi chuyên đề, học sinh được tham gia trải nghiệm môi trường học Liberal Arts (giáo dục khai phóng) thông qua 6 lớp học trực quan, sinh động do các giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm giảng dạy.

Thời gian: 15:00 - 16:20 ngày 5/10/2018

Địa điểm: Hội trường và một số phòng học

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn