Chuyên đề “Phát triển nội lực bản thân”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 11, nhằm giúp học sinh nhận biết giá trị của bản thân và biết cách phát huy các thế mạnh, tiềm năng của bản thân một cách hiệu quả.

Thời gian: 14:50 - 16:20, ngày 22/2/2019

Địa điểm: A.109

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn