Chuyên đề sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống xâm hại trẻ em

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh nữ khối 8 trường Đinh Thiện Lý. Với sự dẫn dắt của bác sĩ CK2 Nguyễn Ngọc Minh Phương, chuyên đề sẽ trang bị cho học sinh các kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân và kỹ năng ứng phó với các hành vi xâm hại.

Thời gian: 15:00 - 16:20, ngày 27/9/2019

Địa điểm:  Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn