Chuyên đề tâm lý “Giao tiếp trong gia đình”

Chuyên đề do trường Đinh Thiện Lý tổ chức nhằm tư vấn, trang bị cho PHHS và HS các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp, ứng xử giúp các thành viên gia đình thấu hiểu và gắn kết với nhau.

Đối tượng tham gia: PHHS và HS

Thời gian: 8:00 - 10:00 sáng ngày 17/3/2018

Địa điểm: Hội trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn