Chuyên đề tâm lý “Tạo động lực cho bản thân”

Chuyên đề sẽ được trường Đinh Thiện Lý tổ chức nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng và phương pháp tự hình thành động lực cho bản thân.

Đối tượng tham gia: học sinh khối THPT và khối 8,9

Thời gian:

  • Khối THPT: 15:00 - 16:20 ngày 30/3/2018
  • Khối 8,9: 15:00 - 16:20 ngày 06/4/2018

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn