Chuyên đề “Tình bạn”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 7 trường Đinh Thiện Lý nhằm giúp học sinh xây dựng, duy trì tình bạn đẹp, và biết cách ứng xử trước những hành vi không phù hợp trong tình bạn.

Thời gian: 14:55 - 16:20 ngày 06/9/2019

Địa điểm: Hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn