Chuyên đề “Xác lập mục tiêu cuộc đời”

Chuyên đề được tổ chức dành cho học sinh khối 10 trường Đinh Thiện Lý nhằm giúp các bạn xác định được khả năng của bản thân cùng động lực và mục tiêu cho tương lai.

Thời gian: 14:50 - 16:20, ngày 29/3/2019

Địa điểm: hội trường LSTS

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn