Giao lưu với trường Lishan, Bailing và Busan

Học sinh Đinh Thiện Lý và học sinh các trường Lishan, Bailing, Busan sẽ cùng nhau giao lưu văn hóa và chia sẻ, học hỏi trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khoa học và học tập về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Thời gian: Ngày 16 & 17/8/2018

Địa điểm: Trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn