Giao lưu với trường Quốc tế Hàn Quốc KIS

Trường Đinh Thiện Lý sẽ tiếp đón và tổ chức hoạt động giao lưu với đoàn học sinh đến từ trường Quốc tế Hàn Quốc KIS.

Học sinh 2 trường sẽ cùng nhau trải nghiêm các hoạt động học tập như: thử thách lắp ráp, lập trình Robotics, thử tài tranh biện và giao lưu thể dục thể thao.

Thời gian: 8:00 - 11:30 ngày 29/9/2018

Địa điểm: trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn