Giao lưu với trường Việt Mỹ (VAschools)

Trường Đinh Thiện Lý sẽ đón tiếp đoàn giáo viên trường Việt Mỹ (VAschools) đến tham quan và giao lưu về mô hình Maker Lab và Studio của nhà trường.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn