Hội nghị mô hình Liên Hiệp Quốc

Hội nghị Mô hình Liên Hợp Quốc là hoạt động thường niên, mang đến trải nghiệm trở thành nhà ngoại giao thực thụ dành cho học sinh.

Tại hội nghị, học sinh Đinh Thiện Lý sẽ đóng vai trò nhà ngoại giao - đại biểu đại diện cho một quốc gia, cùng tranh luận để tìm ra giải pháp cho những vấn đề mang tính toàn cầu bằng ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh. 

Thời gian: ngày 19 & 20/5/2018

Địa điểm: A.109

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn