Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh"

Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh (ETS)" do trường Đinh Thiện Lý và Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM phối hợp tổ chức sẽ diễn ra ngày 18/03/2011 tại trường Đinh Thiện Lý.

 

Các chủ đề tiêu biểu sẽ đưa ra thảo luận trong hội thảo gồm: phương pháp “Ứng dụng Lý thuyết Não bộ - Applying Brain-based learning to ETL”; “Sử dụng Thuyết Đa trí tuệ - Using Multiple Intelligences Theory to Motivate Students’ learning”…

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn