Hội thảo phát triển tài năng học sinh

Ngày 12/3/2011, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý sẽ tổ chức hội thảo phát triển tài năng học sinh. Khách mời tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Trần Phương - Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, TS.Phan Mạnh Tuấn - Phó giám đốc luật Vision và em Hoàng Minh Tuệ - Thủ khoa Toán Châu Á Thái Bình Dương, học sinh lớp 7A trường Hà Nội - Amsterdam.

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn