Ngày hội các trường Đại học, Cao đẳng trong nước

Ngày hội có sự tham gia của nhiều trường Đại học uy tín trong nước, giúp phụ huynh và học sinh tìm hiểu thông tin về chương trình học, ngành học, học bổng, cách nộp hồ sơ ứng tuyển, thi tuyển vào các trường.

Thời gian: 10:10 - 11:30, ngày 19/01/2019

Địa điểm: Sảnh A trường Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn