Ngày hội học sinh LSTS

Với chủ đề “Khát vọng 4.0”, ngày hội học sinh LSTS 2018 sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị thể hiện tầm nhìn của học sinh LSTS về tương lai và khả năng thích ứng của thế hệ trẻ với xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ.

Ngày hội học sinh LSTS là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ hàng năm tại trường Đinh Thiện Lý. Sân chơi là nơi giúp học sinh thể hiện khả năng trong mọi phương diện: tri thức, kỹ năng cá nhân, khả năng mỹ cảm, óc phán đoán thông qua các hoạt động tập thể được tổ chức theo chủ đề.

Thời gian: 7:15 - 16:20 ngày 26/3/2018

Địa điểm: Trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn